Välkommen till 8+fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust? Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Sjöstjärnan 2018
8-fjordar har under flera år arbetat systematiskt med åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i fjordarna runt Orust och Tjörn. Parallellt har man också stöttat utvecklingen av verksamheter som turism och vattenbruk. Man har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med kommuner, fiskets representanter, markägare och andra lokala aktörer. Genom sitt arbete har man visat att miljön i fjordarna kan förbättras samtidigt som det skapas förutsättning för utveckling av lokala verksamheter, ett gott exempel på hållbar utveckling och dess tre dimensioner omfattande miljö, ekonomi och social utveckling.

Få nyhetsuppdateringar – gilla oss på Facebook

Artiklar

Här kan ni läsa artiklar om det långsiktigt hållbara fisket som bedrivs i Bohuslän
En viktig del av att skapa och bibehålla en stark fiskeresurs är att utbilda inte bara yrkesfiskare utan även beslutsfattare i myndigheter och organisationer. I våra artiklar kan ni bland annat läsa om utbildningsdagarna som anordnas och om några av våra yrkesfiskare och deras strävan efter att bedriva ett så långsiktigt hållbart fiske som möjligt.
Nyheter
Landbaserad odling sotenäs
Läs mer om den planerade etableringen av en landbaserad odling i Sotenäs.
juni 03, 2020
Aqua reports SLU
I Aqua reports presenteras nya forskningsresultat, utredningar och rådgivning om fisk och skaldjur.
Samverkan för framtidens fiske
Samverkan för framtidens fiske
maj 06, 2020
Fiskekommunernas synpunkter nya regler demersalt fiske
Fiskekommunernas synpunkter nya regler demersalt fiske
maj 06, 2020