Har du frågor eller förbättringsförslag som du tycker bör diskuteras av Fiskekommunerna? Skicka dem till nätverket, vi behandlar regelbundet frågor från näringen och har ofta inbjudna talare på möten. Välkommen med dina förslag!

Fiskekommunernas ordförande 2020

Lars Tysklind
Strömstads kommun 
lars.tysklind@stromstad.se

Mobil 070-264 54 20

Fiskekommunernas vice ordförande 2020

Roland Norlén Vice ordf.
Göteborgs kommun
roland.norlen@telia.com

Mobil 070-606 86 58

Koordinator

Krister Olsson 
krister.olsson@fyrbodal.se

Mobil 0702-97 39 00